Katalog staliWady stali

 • Zagięcie taśmy:
  Zagięcie to jedna z najczęstszych wad. Wada jest spowodowana odkształceniem plastycznym podczas procesu nawijania. Zagięcie w kręgu można wystarczająco wyprostować za pomocą 7 do 13 rolek prostujących. Dobrze nadają się do tego prostowarki rolkowe z podstawową regulacją, tzn. z dolnym i górnym walcem równającym ustawionymi równolegle do siebie.

 • Krzywizna poprzeczna:
  Wyrównanie łuku poprzecznego jest trudniejsze. Przyczyną tej nierówności jest nierównomierne chłodzenie materiału na całej szerokości kręgu (naprężenia resztkowe). Prostownice z równoległym ustawieniem rolek prostujących redukują krzywiznę poprzeczną wraz ze wzrostem liczby rolek prostujących. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy 17 i więcej wąskich rolkach prostujących.

 • Skręcenie:
  Wada ta występuje, gdy podczas procesu nawijania występują silne zmiany naprężenia taśmy lub zbyt małe naprężenie. Podobnie jak w przypadku wyrównania krzywizny poprzecznej, również tutaj najlepsze wyniki osiąga się z 17 i więcej wałkami prostującymi o wąskim skoku.

 • Sierpowatość (szabla):
  Mocna sierpowatość pojawia się zwykle tylko przy wąskich wstążkach powstałych przez rozcięcie. Istnieją dwa sposoby naprawienia błędu.
  Stosowane są tak zwane pionowe urządzenia prostujące. We współpracy z prostownicą tworzą one niezbędne wygięcie materiału nad wysoką krawędzią. Jednak stosowanie tej zasady jest poważnie ograniczone przez wymagane silne naciski krawędziowe z ryzykiem odkształcenia krawędzi. Wykonuje się przez poprzeczne nachylenie górnej rolki walcującej. Regulacja jest wykonana tak, aby krótki bok pasa był naciągnięty.

 • Pęknięcie materiału:
  Ten błąd płaskości zwykle występuje, gdy paski blachy walcowanej na gorąco są rozwijane. Poważne złamania można znacznie ograniczyć dzięki zastosowaniu wysokowydajnych prostowników, ale niekoniecznie można je całkowicie wyeliminować.

 • Pofalowanie brzegowe i środkowe:
  Wady te występują zwykle przy szerokich i jednocześnie cienkich blachach. Są one spowodowane wewnętrznymi naprężeniami, które występują podczas procesu walcowania. Takich wad nie da się wyprostować za pomocą równoległych rolek prostujących.
  W przypadku fal na krawędziach środek arkusza należy rozciągnąć na taką samą długość jak krawędzie arkusza.
  W przypadku fałd środkowych krawędzie arkusza należy rozciągnąć na taką samą długość, jak środek arkusza.

 

Specjaliści z Knapi Trade są do Państwa dyspozycji. Wystarczy napisać lub zadzwonić w celu ustalenia szczegółów współpracy. Zapraszamy!

Czytaj więcej