Normy

norma-stali-2
norma-stali-1
norma-stali-4
norma-stali-3
norma-stali-5
norma-stali-6
norma-stali-7
norma-stali-8
norma-stali-9
norma-stali-10
norma-stali-11
norma-stali-12
norma-stali-13
norma-stali-14
norma-stali-16
norma-stali-15
norma-stali-17
normy-stali-17

 

Gatunki

DX54D+Z100MBO
HC380LAD+Z100MAO
HX420LAD+Z100MBO
HX260YD+Z100-M-B
HX340LAD+Z100MB
HC340XD+Z100MB
HX260LAD+Z100MB
DX56D+Z100MB
HX500LAD+Z100MBOEN10346
CR700Y980T-DPGI50/50-U
MBN11251CR440Y780T-DPGI50/50-U
HR440Y580T-FBANTICORIT
CR700Y980TDPGI40/40-U
CR440Y780TDHGI40/40-U
CR330Y590T-DHGI4040-
CR240LAGI40/40-U
CR300LAGI40/40-U
HR660Y760T-CP+GI50/50U
HX500LAD+GI50/50U
HX420LAD+Z100MB
HR340
CPW800
GMW3032M-ST-S-HR420LA
S550MCGMW3032M-ST-SHR550LA
S420MCGMW3032M-ST-SHR420LA
CR2GI50/50
HR440Y580T-FB
HC450X+ZE75/75-A-O
VW50060-1-HX380LAD+100MB
HC260LAD+Z100MB
HR660Y760T-CPGI50/50U
MBN11251HR420MCGI50/50-U
CR300LA-Gl40/40-U-O
PSC950Y1300T+DBL4093.00
VW50060-1-HC660X
HR660Y760T-CP+GI50/50U
Nenn-Dicke/
Usibor1500P
Usibor1500P-TWB
22MnB5
TL4225+AS150
GMW14400M-ST-S-HS1300T/950Y-MS-AS60G60G-U
DC05+ZE50/50-B-P-O
DX56D+Z140-M-B-O
DX56D+Z100-M-B-O
DC04+ZE50/50-B-P-O
DX54D+Z100-M-B-O
DX57D+Z100-M-B-O
DC06+ZE50/50-B-P-O
DC06+ZE75/75-B-P-O
DC05+ZE75/75-B-P-O
DC06-A-m
HC260B+ZE75/75-B-P-O
DX56D+Z100-M-C-O
DX54D+Z100-M-C-O
HX340LAD+Z100-M-B-O
220+Z100-M-B-O
HC260X-A-O
HC300BD+Z100-M-B-O
HX220YD+Z140-M-C-O
HC340LAD+Z100-M-B-O
HC450X-A-O
DC07+ZE50/50-B-P-O
HX220YD+Z100-M-B-O
HC180B+ZE75/75-B-P-O
HC180BD+Z100-M-C-O
HC260LAD+Z100-M-B-O
HC180BD+Z100-M-B-O
HC220BD+Z100-M-B-O
HX180BD+Z100-M-C-O
HC340X+ZE75/75
MSCGradeCEG53/53-E
DPC290Y490T-GI50/50
HC220BD+Z100-M-C-O
220+ZE75/75-B-P-O
DX53D+Z100-M-B-O
HC180B+ZE50/50-B-P-O
CR210BH-EG53/53-E
HX220YD+Z100-M-C-O
CR280BH-GI50/50-U-L
HC260LA-A-m
CR4-GI40/40-U
CR700Y980T-DP-GI40/40-U-O
HC700X+Z100-A-O
HX420LAD+Z100-M-B-O
CR180BH-ZM35/35-E
CR270LA-ZM35/35-U
HX260YD+Z100-M-B-O
CR440Y780T-DP-UEG53/53-U
CR380LA-UEG53/53-U
CR700Y980T-DP-EG50/50
DC04+ZE75/75-B-O
HCT590X+Z100-M-B-O
weldedblank
CR3-ZM35/35-U
CR6IF-EG53/53-E
CR3-GI40/40-U-O
CR700Y980T-DP-EG50/50-U
DC03-A-m
HX260LAD+Z100-M-B-O
CR180BH-EG-53/53
CR4-GI-50/50
CR210IF-GI50/50
CR330Y590T-DPGI50/50
CR180BH-EG-53/53-E
CR4-GI-50/50-U
CR590Y980T-DP-EG50/50-U
CR210IF-GI50/50-U
CR5-EG53/53-E
CR440Y780T-DPEG50/50-E
CR240BH-GI40/40-E-R-O
CR330Y590T-DP-GI50/50-U
DC01+ZE25/25-APC
HX340LAD+Z100-M-B
CR330Y590T-DP
CR240LA-ZM35/35-U-O
CR2-ZM35/35-U-O
CR340LA-GI50/50‐U
XE450B
XE360DG10/10
XESG10/10
XSES
HX300LAD+Z100MBO
DX54D+Z140MBO
DX57D+Z100MBO
HX260YD+Z140MBO
HX340LAD+Z100MBO
HX380LAD+Z140MBO
HX300LAD+Z140MBO
HX340LAD+Z140MBO
MBN11251CR780Y980T-CPGI50/50U
MBN11251CR440Y780T-DPGI50/50U
MBN11251CR440Y780T-DPGI50/50-U-O
MBN11251CR330Y590T-DPGI50/50-U-O
CR380LAGI40/40-U-O
CR440Y780T-DPGI40/40-U-O
CR3GI50/50-U
CR210BHGI50/50-U
CR380LAGI50/50-U
CR440Y780T-DPGI50/50
CR850Y1180T-TREG53/53
CR850Y1180T-TR-EG53/53
MBN11251CR300LAGI50/50-U
MBN11251CR300LAEG53/53-U
CRDP80050G50G-GI
CRDP800(Class3)
CR380LA
CR300LA
HRMP800(Class3)
CR420LA
HRMS1200(Class3)
CRMS1500(Class3)
HDT580F
DX54D+Z140MCO
HX220YD+Z140MBO
HX220BD+Z140MCO
X280DG6/6
CR300LAGI50/50-U
CR330Y590T-DPGI50/50-U
CR440Y780T-DPGI50/50-U
E390DG10/10
DP780G10/10
CR330Y590T-DHGI50/50-U
CR210IFGI50/50-U
HC380LA-A-M
HC260Y
XE590B
XE590BG10/10
HC300LA-A-M
DC04-A-M
HC260Y-A-M
DP590G10/10
DX56D+Z100MBO
HX260YD+Z100MBO
XES(DC04A)
HX260LAD+Z140MBO
S355MC-Oentzundertgeölt
HDT590F/SZBS600
HC260LAD+Z100MB-O
220+Z100MBO/TL1550
HC450XD+Z100MB
HC600CD+Z100MBO
VWTL1550+Z100MB
HX180YD+Z100-MB
HX220YD+Z100MB
HD680CD+Z100MB
CR3EG53/53-U
CR3-IFGI50/50-U
CR420LAGI50/50-U
CR340LAGI50/50-U
HR420MC
CR440Y780T-DP
HR340MC
S355MC-O
S420MC
CR570Y780T-CP-GI40/40-U-O
S355MC-Ogebeiztgeölt
S500MC
HDT580X
S355MC
DC04Am-O
TL4225(22MnB5+AS150)
TL4225(22MnB5+AS80)
22MnB5AS13/13(AS080)
USIBOR1500PAS150
EN10305-3E235+CR1
EN10305-3E235
VW50065CR300LA
VW50065CR270LAGI40/40
CR270LA-GI
CR240LA-UC-0
CR300LA-GI40/40
CR440Y780TDPGI40/40
HCT450X+Z
HX260BD
XE360B-G10/10
HE320DZ140
22MnB5+AS23/23
6Mn6+AS23/23
VW50065CR440Y780T-DPGI40/40-U-0
DC01+A
HC300LAD+Z100MB-O
DC01LC-MA
DC01A
DC04
HX260PD+Z140MB-O
HX260LAD+Z140MB-O
HX260YD+Z140MB-O
DX52D+Z100MB-O
HC420LA
HC340LA
CR330Y590T-DPGI40/40-U-O
DX54D+Z100MB-O
CR210LA
DX52D+Z140MB-O
CR380LA+GI40/40-U-O
HCT780X+Z140MB-O
HX420LAD+Z100MB-O
CR700Y980T-DPGI40/40-U
HC660XD+Z100MB-O
CR1500T-MB-DS-AS60/60
CR420LA+GI50/50-U
TL4225+AS150-A
HC260LA
DC04A
TL1550-220+Z100MB-O
TL4225+AS150-O
CPW800+ZE75/75A-O
DP800YS500+Z100MB-O
CR300LAGI40/40-U-O
HC380LA
CR700Y980T-DP
DX52D+Z75MBO
DX53D+Z100MB-O
DX53D+Z140MB-O
HX260LAD+Z100MB-O
TL4225+AS
DP780LCEY450
MSW1200
CR590Y980T-DP
CR380LA-GI40/40-U
HD680C/CPW800
HD680C
DD14
HDT780C
CR330Y590T-DPGI40/40-U
SBSZ800
SZBS800
HR660Y760T-CP
DD12
HX260YD+Z100MB-O
TL1550-220+Z100MBO
CR210LA+GI40/40-U-O
DX56D+Z100MB-O
HCT780X
DP980HY+ZE75/75A-O
DP980HY+ZE50/50
HCT690T
DC03A
DX52D+AS100
HX340LAD+AS100A
DX52D+AS100A
CPW1000
CR440Y780T-DP+GI50/50-U-O
DP980H700+EG53/53-U
CR22MnB5+AS60/60
CR340LA+GI50/50-U-O
CR340LA+GI50/50-U
DP980HY+ZE75/75
DP1180HY+ZE75/75A-O
MSW1200+ZE75/75A-O
HX340LAD+Z140MB-O
HX340LAD+Z100MB-O
MSW1200+ZE75/75
CR780Y980T-CP+GI50/50-U
DD11
CR300MB
DP1180HY
HCT780X+ZE75/75
CR340LA-GI50/50
CR210LAGI40/40-U-O
MSW1200ZE50/50
22MnB5-AS80
22MnB5-AS150
22MnB5-AS60/60
HX260LAD+ZZ100MB-O
HX420LAD+ZZ100MB-O
HC450X
HX420LADZ100MBO
CR340LA
DX53D+Z140MBO
TL1111
DX52D+Z100MBO
H260PD+Z100MBO
HX340LAD+Z140MAO
HX260LAD+Z100MBO
HX260LAD+Z100MAO
DX53D+Z100MAO
DX56D+Z140MBO
DX53D+Z100MBO
HX220YD+Z100MBO
HX220YD+Z100MAO
DD13
HX300LAD+Z100MAO
HX340LAD+Z100MAO
CR210LA-UC-U
TL1550220+Z100MBO
HC450XD+Z100MBO
HX220BD+Z100MBO
HC340XD+Z100MBO
CR440Y780T-DPGI40/40U
CR240LAGI40/40U
CR300LAGI40/40U
CR4GI40/40UO
CR330Y590T-DPGI40/40U
CR180BHGI40/40U
HR340MC-UC
CR1GI40/40U
CR2GI60/60U
CR210IFGI40/40U
DX52D+Z140MBO
CR210IFEG53/53U
CR3EG53/53U
CR330Y590T-DPGI50/50U
CR330Y590T-DHGI50/50U
DC06+ZE75/75AO
CR340LA-UC-U
HC260LAD+Z100MBO
CR380LAGI40/40U
CR240LAGI60/60U
CR700Y980T-DPGI40/40U
CR240LAGI50/50U
CR270BHGI50/50U
CR3GI50/50U
CR300LAGI50/50U
CR380LAGI50/50U
CR460LAGI50/50U
CR340LAZM35/35U
CR3GI50/50E
MS3+Z100HD
MS2+Z100HD
MS4+Z100HD
BH300+Z100HD
HC660X+ZE75/75AO
CR210LAZM35/35U
S550MC
HC300LA
CR330Y590T-DPGI60/60U
CR380LAUCU
DX54D+Z100MAO
CR210LAGI50/50U
SBSZ800ZM70/70U
CR180BHGI50/50U
CR180IFZM35/35-U
CR270LAGI50/50U
CR570Y780T-CPGI110/110U
CR240BHGI50/50U
HC220Y
CR420LAGI50/50U
DX52D+Z100MAO
S315MC
CR340LAGI40/40U
H3G+G10/G10
CR440Y780T-DHGI50/50U
CR3-Non-IF-EG53/53U
CR340LAUC-U
S355JO
CR240LA-UC-U
CR300LA-UC
BH260+Z100HD
R6G+G10/G10
CR240LA-UC-U-O
CR4GI40/40U-O
CR4GI40/40U
CR270LA-UC-U-O
CR270LAGI40/40U
CR3-UC-U-O
HR440Y580T-FB-UC-U
HC260LAD+Z100MAO
CR240LAGI40/40-U-O
CR440Y780T-DPGI40/40U-O
CR380LAGI60/60U
CR3ZM35/35U
HC660XD+Z100MBO
CR180IF-ZM35/35-U
CR210IFGI50/50U
CR3EG47/47U-O
CR240LAGI40/40U-O
HR440Y580T-FB-GI110/110-U
CR240BH-GI50/50-U
CR300LA-GI40/40-U-O
CR240LA-GI50/50-U
CR570Y780T-CP-GI50/50-U
CR210BH-GI50/50-U
CR240LAGI60/60-U-O
CR4-GI40/40-U-O
CR2-GI60/60-U-O
LAC300Y370TGI50/50U
CR440Y780T-DPGI50/50U
HR440Y580T-FB-GI110/110U
CR300LA-GI50/50U
CR240BH-GI50/50U
CR210BH-ZM35/35U
CR3-ZM35/35U
CR330Y590T-DP-GI-40/40-U-O
HR440Y580T-FB-UC-U-O
H4G+G10/G10
CR440Y780T-DP-GI50/50-U
CR290Y490T-DPGI50/50-U
CR340LA-GI50/50-U
CR1-GI50/50-U
CR5EG53/53-U
CR240LAGI40/40
CR4GI40/40
CR330Y590T-DPGI40/40
40G+G10/G10
DX54D+Z100MB
HC220P-A-m(ZStE220P)
DC01+ZE75/75+B+O
CR240LA-GI40/40-U
CR300LA-GI40/40-U
CR180BH-GI50/50-U
E335DG10/10
HX380LAD+Z100MB
DX53D+Z100MB
HC220BD+Z100MBO
HC660XD+Z100MB
DC06
HX180YD+Z100MB
DC07+ZE75/75+B+O
CR330Y590T-DP+GI40/40-U
CR440Y780T-DP+GI40/40-U
HCT590X
TL4225+AS150(+AS60/60)
CR210BH-GI50/50
HX220BD+Z140MB
DX52D+Z100MB
HX260YD+Z100MB
DX54D+Z140MB
DC04+ZE75/75APO
HX220YD+Z100NA
DC01
HX220BD+Z100MB
HX220BD+Z100MB(220+Z100MB)
TL1550-220
220+Z100MB(TL1550)
CR210LA+GI40/40
CR240LA(HC260LA)
HC450X+ZE75/75
DX57D+Z100MB
HX300LAD+Z100MB
HC420LAD+Z100MBO
CR240LA-GI50/50-UL
CR240LA+GI50/50U
CR240LA-G50/50-U
CR1-GI40/40-U
CR270LA-GI50/50-U
CR300LA-GI50/50-U
CR380LA-GI50/50-U
CR240LA-ZM35/35-U
CR240LAGI50/50-U
CR3-ZM35/35-U
DX53D+Z140MB
CR4+GI40/40-U
CR210LAGI50/50-U
CR300LAZM35/35-U
CR330Y590T-DP-GI40/40-U
CR3-GI50/50-U
CR270LAGI50/50-U
HC600CD+Z100MB
CR240LA-GI40/40-U-O
DX52D+Z140MB
DC01Am
HX220YD+Z140MB
220Am
HC300BD+Z100MBO
HC260LAD+Z100
HC300LAD+Z100MBO
DX51D+Z100MBO
HC380LA+ZE75/75
HC260LAD+Z275MBO
CR380LA-GI50/50-UL
HC300XD+Z100MBO
HC340LAD+Z100MBO
HX340LAD+Z100MBO
CR2+GI40/40-U
CR300LA-ZM35/35-U
CR2+GI60/60-U
CR240LA-ZM35/35
CR240LAZM35/35
CR290Y490T-DP+ZM35/35-U
CR330Y590T-DP+GI40/40-U-O
CR460LA-GI50/50-U
CR380LA-ZM35/35-U
CR210BH-ZM35/35-U
CR570Y780T-CPGI40/40(HCT780C+Z100MBO)
CR570Y780T-CP+GI40/40-U-O
TL1107
HDT590F
CR380LA-GI40/40
CR210IF-GI40/40
HR660Y760T-CP+GI40/40
CR340LAGI40/40-U
CR380LA-GI
CR280BH-GI
CR300LA-GI
CR460LA-GI
CR440Y780T-DP-GI
CR3-GI
CR210LA-GI
CR240LA-GI
HC660X
S700MC
CR1
CR240LA
CR210IF-GI
HR660Y760T-CP-GI
CR340LA-GI
HR300MC
CR240IF-GI
CR330Y590T-DP-GI
22MnB5+AS
HX420LAD+Z
HX260LAD+Z
HX220YD+Z
HDT780C+Z
HX380LAD+Z
HX260YD+Z
DX54D+Z
HCT590X+Z
HX340LAD+Z
HCT780X+Z
HX220LAD+Z

 

Specjaliści z Knapi Trade są do Państwa dyspozycji. Wystarczy napisać lub zadzwonić w celu ustalenia szczegółów współpracy. Zapraszamy!

Czytaj więcej